CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ĐỖ GIA PHÁT

Quy mộ dự án:  300 giường bệnh
-  Diện tích khu đất: 17.000 m2
-  Tổng diện tích sàn: 15.000m2
-  Tổng mức đầu tư: 500 tỷ đồng.
 Địa điểm: Khu phố 2, Đình Hòa, Thủ Dầu 1,  Bình Dương
 CDT       : Công ty TNHH Bệnh viện phụ nữ và trẻ em Mẫu Nhi

Nhà Thầu Chính : Công ty cổ phần Xây dựng U&I

Nhà thầu Cơ Điện  : Công Ty TNHH Cơ Điện Đỗ Gia Phát

  0943998993